Skip to content

پژوهشگاه رويان

  Home arrow صفحه اصلی arrow بلاگ
استفاده از ترشحات شناور بر سطح آرکی‌باکترهای‌ هالوفی چاپ ارسال به دوست

استفاده از ترشحات شناور بر سطح آرکی‌باکترهای‌ هالوفیل برای درمان سرطان پروستات

آرکی‌باکتر‌‌‌‌‌های هالوفیل (باکتری‌‌‌‌‌های باستانی نمک‌دوست) از جدیدترین موجودات شناخته شده توسط بشر هستند که پژوهش‌های فراوانی در خصوص نحوه زندگی و متابولیسم آنان صورت گرفته است. نشان داده شده است که ترشحات شناور بر سطح (supernatant) این باکتری‌‌‌‌‌ها کشنده سلول‌‌‌‌‌های سرطانی هستند. به منظور بررسی اثر ضد‌سرطان 8 سویه ایرانی از این باکتری‌ها، دکتر شاهزاده‌ فاضلی، عاطفه صفرپور، دکتر مرضیه ابراهیمی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی ایران و دانشگاه تهران، پژوهشی را طراحی کردند که طی آن پنج رده سلول سرطانی شامل سرطان‌‌‌‌‌های سینه، ریه و پروستات و همچنین سلول‌‌‌‌‌های فیبروبلاستی به عنوان سلول‌‌‌‌‌های طبیعی (گروه کنترل) در معرض ترشحات شناور بر سطح باکتری‌‌‌‌‌های یادشده قرار گرفتند. همچنین به منظور بررسی خاصیت ضد‌سرطانی ترشحات شناور بر سطح، اثر آنان بر ایجاد کره‌‌‌‌‌های سلولی و تشکیل تومور در شرایط آزمایشگاهی و در بدن حیوان مدل مورد مطالعه قرار گرفت.
نتایج این پژوهش که درمجله بین‌المللی Iranian Journal of Pharmaceutical Research به چاپ رسیده است، نشان داد، از میان باکتری‌‌‌‌‌های مورد بررسی سویه Halobacterium salinarum IBRC M10715 بیشترین اثر سمی را بر رده سلولی سرطان پروستات دارد بدون آن‌‌‌‌ ‌‌‌‌که اثر مخربی بر سلول‌‌‌‌‌های طبیعی داشته باشد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد پس از تزریق ترشحات شناور باکتری مورد نظر به داخل تومور‌‌‌‌‌های حیوان مدل آزمایشگاهی، توسعه تومور‌‌‌‌‌ها به شکل معنی‌داری کاهش یافت.
نتایج این پژوهش نشان می‌‌‌‌‌دهد، می‌‌‌‌‌توان از ترشحات شناور Halobacterium salinarum IBRC M10715 به عنوان مهار‌کننده سرطان پروستات در شرایط بالینی و آزمایشگاهی استفاده کرد.

تکثیر سلول‌‌‌‌‌های پیش‌‌‌‌‌ساز عصبی در حجم بالا، چاپ ارسال به دوست

تکثیر سلول‌‌‌‌‌های پیش‌‌‌‌‌ساز عصبی در حجم بالا، گامی بلند به سمت سلول‌درمانی ضایعات عصبی

برای سلول‌درمانی ضایعات عصبی تولید حجم بالایی از سلول‌‌‌‌‌های پیش‌‌‌‌‌ساز عصبی ضروری است. به همین دلیل، پیش از آغاز هر تلاش بالینی لازم است روشی برای تولید سلول‌‌‌‌‌های پیش‌‌‌‌‌ساز عصبی با حجم زیاد، در محیطی مشخص و با سرنوشتی منطبق با هدف سلول‌درمانی ابداع شود. به منظور یافتن روشی مناسب برای تولید حجم بالای سلول‌‌‌‌‌های بنیادی عصبی، دکتر شیوا نعمتی، نجمه‌سادات مسعودی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، روشی قدرتمند برای تکثیر سلول‌‌‌‌‌های پیش‌‌‌‌‌ساز عصبی در حجم بالا ابداع کردند. در این روش ابتدا محیط کشتی با ترکیبات مشخص برای تکثیر سلول‌‌‌‌‌های پیش‌‌‌‌‌ساز عصبی در حالت شناور پایدار ایجاد شد. سپس با کشت سلول‌‌‌‌‌ها در شرایط شناور متحرک (درون ظروف کشت هم‌‌‌‌ ‌‌‌‌زن‌‌‌‌ ‌‌‌‌دار) روش کشت ابداع شده به شرایط جدید تعمیم داده شد. مواردی مانند حجم مناسب محیط کشت، تراکم اولیه سلول‌‌‌‌‌ها، تشکیل کره‌‌‌‌‌های سلولی و اندازه آنان در شرایط جدید بهینه شدند.
نتایج این پژوهش که در مجله بین‌‌‌‌‌المللی Bioengineering Research  به چاپ رسیده است، نشان داد، کره‌‌‌‌‌های سلولی تا بیش از 10 پاساژ تکثیر شدند و در یک دوره پنج روزه حجم آنان 4.2 برابر شد. در نهایت، پس از پاساژهای متوالی و کشت سلول‌‌‌‌‌ها در بیوراکتور، بیان ژن و پروتئین در سلول‌‌‌‌‌ها بررسی و با سلول‌‌‌‌‌های بنیادی عصبی کشت شده در شرایط چسبیده به کف مقایسه شد.
نتایج نشان داد که تکثیر سلول‌‌‌‌‌های پیش‌‌‌‌‌ساز عصبی در این روش اثری بر بیان ژن و پروتئین سلول‌‌‌‌‌ها ندارند و سلول‌‌‌‌‌ها پس از تکثیر شرایطی مشابه پیش از آن دارند. بنابر‌این، تولید حجم زیادی از سلول‌‌‌‌‌های پیش‌‌‌‌‌ساز عصبی در مدت اندک و با حفظ کیفیت ممکن شد که گامی مهم برای سلول درمانی ضایعات عصبی محسوب می‌‌‌‌‌شود.

ترمیم ضایعات استخوانی به کمک سلول‌‌‌‌‌های بنیادی مز چاپ ارسال به دوست

ترمیم ضایعات استخوانی به کمک سلول‌‌‌‌‌های بنیادی مزانشیمی جای گرفته در داربست حاوی کانادیبیول

سلول‌‌‌‌‌های بنیادی مزانشیمی، به عنوان گزینه‌‌‌‌‌ای برای سلول درمانی ضایعات مختلف، همواره مطرح و مورد استفاده بوده‌‌‌‌‌اند. با توجه به توان تمایزی این سلول‌‌‌‌‌ها، می‌‌‌‌‌توان انتظار داشت که پیوند سلول‌‌‌‌‌های بنیادی مزانشیمی به محل ضایعات استخوانی منجر به تمایز آنان به رده سلولی دلخواه و بهبود ضایعه شود، اما تا کنون ساختار ایدئالی که ترمیم ضایعات استخوانی به‌وسیله سلول‌‌‌‌‌های بنیادی مزانشیمی را ممکن کند وجود نداشته است. با هدف ساخت داربست مناسبی که مهاجرت سلول‌‌‌‌‌های بنیادی مزانشیمی به محل ضایعه و تمایز آنان به سلول‌‌‌‌‌های استخوانی را ممکن کند؛ دکتر باغبان اسلامی‌‌‌‌ ‌‌‌‌نژاد، امیر کمالی، دکتر احمد عریان، دکتر بهاروند و همکارانشان در پژوهشگاه رویان و دانشگاه شیراز، پژوهشی را طراحی کردند که طی آن، داربستی از ژلاتین/نانو هیدروکسی پاتید (G/nHAp) ساخته شد که ریزکره‌‌‌‌‌هایی از جنس پلی‌گلایکولیک اسید (PLGA) دارای کانادیبیول (CBD) درون آن قرار گرفته بود. سپس ساختار، تخلل و میزان تخریب داربست ساخته شد به کمک روش‌‌‌‌‌های آزمایشگاهی بررسی شد. پس از این سلول‌‌‌‌‌های بنیادی مزانشیمی به درون داربست انتقال یافته، داربست‌‌‌‌‌ها به محل ضایعه ایجاد‌شده در استخوان رادیال (یکی از دو استخوان ساعد) حیوان مدل آزمایشگاهی پیوند زده شد. نتایج این پژوهش که در مجله بین‌‌‌‌‌المللی Materials Science & Engineering C به چاپ رسیده است، نشان داد، کانادیبیول موجود در داربست یادشده باعث افزایش مهاجرت سلول‌‌‌‌‌های بنیادی مزانشیمی شده است. همچنین، بیان ژن‌‌‌‌‌های مربوط به استخوان در سلول‌‌‌‌‌های پیوند شده با داربست دارای کانادیبیول افزایش یافته بود. بررسی‌‌‌‌‌ها نشان داد، ضایعه استخوانی ایجاد شده در حیوانات مدل، 4 تا 12 ماه پس از پیوند داربست حاوی سلول بهبود یافته و سلول‌‌‌‌‌های مزانشیمی به محل ضایعه مهاجرت کرده بودند.
نتایج این پژوهش نشان داد کانادیبیول باعث تسهیل مهاجرت سلول‌‌‌‌‌های مزانشیمی به محل ضایعات استخوانی و تمایز آنان به استخوان می‌‌‌‌‌شود.

اسامی واجدین شرایط آزمون فلوشیپی چاپ ارسال به دوست

اسامی واجدین شرایط جهت مصاحبه دوره دستیاری تکمیلی تخصصی نابارورری (فلوشیپ) به شرح زیر اعلام شد:
1. مریم انبارلویی
2. پریسا پیروز‌نیا
3. فرح قاسمی
4. مهدیه مریدی
این افراد لازم است به همراه رزومه و مستندات مربوطه، راس ساعت 8 صبح یکشنبه 26 خرداد 1398 برای انجام مرحله دوم آزمون به نشانی زیر مراجعه کنند. غیبت در جلسه مصاحبه به‌منزله انصراف است.
نشانی: بزرگراه رسالت، انتهای خیابان بنی‌هاشم شمالی، نبش خیابان حافظ شرقی، پلاک 24، ساختمان بانک سلول‌های بنیادی خون بند ناف، طبقه دوم، سالن کوثر

كارگاه كمّي سازي بيان ژن چاپ ارسال به دوست

كارگاه كمّي سازي بيان ژن
زمان:  20, 21 آذرماه 98
مکان:  پژوهشگاه رویان

 

ادامه مطلب ...
<< شروع < قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعد > آخر >>

نتایج 28 - 36 از 513
fa Persian | English en

منوي اصلي

پیوندها