Skip to content

پژوهشگاه رويان  Home arrow صفحه اصلی arrow بلاگ
مرکز تحقيقات حيوانات مزرعه چاپ ارسال به دوست

مرکز تحقيقات حيوانات مزرعه
مزرعه نگهداري دامهاي هلجرد در سال 1388 با تولد اولين بزغالههاي تراريخت، شنگول و منگول، شروع به کار كرد و در پي موفقيتهاي مداوم پژوهشگاه رويان در سال 1389 با تولد سومين بزغاله تراريخت، حبهانگور و انتقال اين دامهاي ارزشمند به تهران اين مزرعه از اهميت بيشتري برخوردار شده است. اين مزرعه داراي قابليتهايي براي قرنطينه، توليد، تکثير و پرورش انواع بز و گوسفند است و در حال حاضر بزهاي شنگول، منگول، حبة انگور و حنا در اين محل نگهداري ميشوند.

مرکز تحقيقات پريماتهاي غيرانساني (Non-human primates) چاپ ارسال به دوست

مرکز تحقيقات پريماتهاي غيرانساني (Non-human primates)
مرکز تحقيقات پريماتهاي غيرانساني (Nonhuman primates) پژوهشگاه رويان در سال 1385 به منظور اجراي طرح درمان ضايعات نخاعي در مدل ميمون طبق قوانين و استانداردهاي علمي-اخلاقي کار روي پريماتها داير شد.
در سال 1389 با هدف توسعه مرکز پريماتها، سولهاي با وسعت 500 متر مربع در دو طبقه براي نگهداري و پرورش و مدلسازي انواع بيماريهاي لاعلاج و بررسي درمان آنها ساخت و مورد بهرهبرداري قرار گرفت که شامل سه اتاق نگهداري انفرادي، يک قفس گروهي، فضاي نگهداري خارج از سالن اتاق قرنطينه، اتاقعمل، اتاق ريکاوري، اتاق معاينه، بخش پاراکلينيک، آزمايشگاه سلولي و ساختمان اداري است.
اين مرکز گنجايش نگهداري حدود پنجاه قلاده ميمون رزوس (Rhesus Macaca mulatta) را دارد و براي نگهداري، توليد و پرورش ميمونها از تکنيكها و تجهيزات مدرن و پيشرفتهاي مانند قفسهاي نگهداري، تجهيزات معاينات باليني، درماني و اتاق عمل کاملا پيشرفته و استاندار استفاده ميشود.

مرکز تکثير و پرورش جوندگان آزمايشگاهي چاپ ارسال به دوست

مرکز تکثير و پرورش جوندگان آزمايشگاهي
ساخت سالن پرورش هلجرد ازسال 1388و در زميني به مساحت 1000متر مربع واقع در مجتمع تحقيقاتي جهاد دانشگاهي هلجرد کرج آغازشد  و در سال 1390 کار آماده سازي و تجهيز آن  پايان پذيرفت. اين مرکز در سال 1391با قابليت توليد ماهيانه8000سرحيوان آزمايشگاهي شامل2000سر رت  و6000سر موش و به منظور تکثير،پرورش و نگهداري جوندگان ، تامين نيازهاي پژوهشگران رويان و محققين ساير مراکز کشور وبر اساس استانداردهاي بين المللي آمريکا و کانادا  مورد به بهره برداري قرار گرفت. (اين مرکزفعاليت خود رابا هدف توليد و پرورش موش آزمايشگاهي مطابق  با استاندارد هاي  موجود در مراکز پرورش بين المللي آغاز وبا استفاده از تجارب موجود درمرکزخدمات تخصصي حيوانات آزمايشگاهي تهران   به صورت کاملاعلمي نسبت به تکثير وتوليد حيوانات آزمايشگاهي ا قدام  نموده است.).
از اقدامات انجام شده دراين  مرکز مي توان به تلاش براي فراهم آوردن بهترين دماي زيستي(2+-21) ،گردش هواي  مناسب ،تهيه وتنظيم پروتکل وپيش نويس بهداشتي متناسب با شرايط سالن جهت کنترل وجلوگيري ازورود عوامل عفونت زاي ثانويه ،شناسايي وپرورش نژادهاي مورد استفاده در پژوهشگاه رويان وهمچنين نژادهاي ترنس ژن  وروتين موردنياز  ساير مراکزتحقيقاتي ، آزمايشات بهداشتي از قبيل آزمايشات  انگلي، ميکروبي مي‌توان اشاره کرد.
 درکنارتوليد وپرورش حيوانات آزمايشگاهي، جيره نويسي وتوليد خوراک موش با توجه به نيازهاي پرورشي سالن ونيازهاي توليدي در ساير موسسات توليدکننده حيوانات آزمايشگاهي و همچنين اخذ گواهينامه هاي معتبر از مراکز مرتبط ازاهداف پرورشي سالن بوده است.

ساير خدمات:

 • تحويل تمامي نژاد هاي مورد اشاره در سنين مختلف  به  تمامي مراکز  علمي در سرتاسر کشور
 • تهيه وارسال جنين تازه وفريز شده جهت استفاده در تحقيقات مختلف
 • ارسال حيوانات آزمايشگاهي به تمام نقاط کشور
 • انجام طرح هاي تحقيقاتي در مرکز پرورش هلجرد

 

مرکزتحقیقات جوندگان و لاگومورف چاپ ارسال به دوست

مرکزتحقیقات جوندگان و لاگومورف
در اين مرکز سويههاي مختلف موش سوري و رت براي مرتفع كردن نيازهاي پژوهشگران از منابع داخلي مانند انيستيتو پاستور و موسسه سرم‌سازي رازي و خارجي مانند The Jackson Laboratory در ايالات متحده آمريکا، JANVIER LABS در فرانسه،Max Planck institutes در آلمان تهيه مي‌شوند و تکثير و پرورش مي‌يابند.

استانداردهاي مرکز
در اين مرکز براي تکثير، پرورش و نگهداري جوندگان و لاگومورف طبق استانداردهاي بينالمللي آمريکا و کانادا، اين شرايط همراه با قابليت تنظيم فاکتورهايي همچون دما، رطوبت نسبي و مدت زمان نوردهي در شبانه روز، فراهم شده است. مشخصات تجهيزات اين مرکز به شرح زير است:

o اتاق‌ها و آزمايشگاه قراردادي (Room Conventional)
در اين اتاق، جوندگان آزمايشگاهي با شرايط دمايي 26-19 درجه سانتيگراد، رطوبت نسبي 70-30 درصد، شدت نور 300 لوکس، نوردهي 12:12 (نور/تاريکي) و قفسهاي تيپ 2 و 3 از جنس پليکربنات و با قابليت اتوکلاو نگهداري ميشوند. اتاقهاي قراردادي به شرح زير است:

 • يک اتاق براي موش‌هاي همخون
 • يک اتاق براي موش‌هاي غير همخون
 • يک اتاق براي موش بزرگ آزمايشگاهي (رت)
 • يک اتاق براي نگهداري خرگوش با شرايط دمايي 22-18 سانتيگراد، رطوبت 70-30 درصد، شدت نور 300 لوکس و نوردهي 12:12 (نور/تاريکي)
 • يک آزمايشگاه با هود کلاس 2، انکوباتور، سانتريفيوژ، يخچال، لوپ، بنماري، ترازوي حساس ديجيتال براي وزنکشي موش، جعبهي گاز کربنيک براي آسانکشي حيوان، ميکروسکوپ براي جراحيهاي ميکرو و کليه تجهيزات لازم براي کار بر روي مدل حيواني


o اتاقها و آزمايشگاه تميز (Room Clean)
حيوانات آزمايشگاهيSpecific Pathogen Free  (SPF): اين حيوانات از بعضي ميکروبهاي بيماريزاي خاص عاري هستند. بنابراين براي تکثير و آزمايشهاي طولانيمدت بايد حصار شديد بهداشتي با شرايط و ابزار استريل مانند غذا، قفس، آب و بستر در نظر گرفته شود تا از آلودگي‌ها محافظت شوند. براي اين منظور در اين اتاق، جوندگان آزمايشگاهي در سيستم تهويه براي هر قفس(Individually Ventilated Cages: IVCs) و اتاق تميز (Room Clean) با فيلتر هپا (ذرات کمتر از 5/0 ميکرون) و شرايط دمايي 26-19 درجه سانتيگراد، رطوبت نسبي 70-30 درصد، شدت نور 300 لوکس، نوردهي 12:12 (نور/تاريکي) و قفس از جنس پليسولفان و با قابليت اتوکلاو نگهداري ميشوند. اتاقهاي تميز در اين مرکز به شرح زير است:

 • يک اتاق تميز SPF براي نگهداري موشهاي تراريخت (موش سبز) توليد شده در پژوهشگاه رويان
 • يک اتاق تميز براي نگهداري و پرورش موشهاي با نقص سيستم ايمني
 • يک اتاق تميز براي تکثير و پرورش موش سوري SPF
 • يک اتاق تميز براي تکثير و پرورش رت SPF
 • يک آزمايشگاه تميز با تجهيزات دو عدد هود کلاس 2-B، ميکروسکوپ نوري، لوپ، تجهيزات جراحي، تزريقات و کليه امکانات لازم براي کار بر روي مدل حيوان

 

آیا ریزساختار های ماتریکس خارج سلولی غضروف می توانند ض چاپ ارسال به دوست

آیا ریزساختار های ماتریکس خارج سلولی غضروف می توانند ضایعات غضروفی را ترمیم کنند؟

پژوهش های اخیر در پزشکی بازساختی نشان داده است سلول زدایی از بافت و استفاده از داربست طبیعی باقی مانده می تواند موجب تنظیم شکل ظاهری (فنوتیپ) سلول های در حال تمایز شود. بر همین اساس می توان انتظار داشت حضور ساختار هایی از ماتریکس خارج سلولی غضروف در محیط کشت غضروفی (کندرئوسیت ها)، حمایت فیزیکی و بیوشیمیایی لازم جهت تولید غضروف را فراهم کند. برای اثبات این فرضیه، دکتر نصر اصفهانی، سعید ظهیری، دکتر الهه مسائلی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشی را طراحی کردند که طی آن به وسیله سلول زدایی و پردازش مکانیکی، ریزساختار-هایی از ماتریکس خارج سلولی غضروف در اندازه 4/22 ± 5/61 تولید شد. توزیع یک نواخت و اندازه ریزساختار ها به وسیله میکروسکوپ الکترونی بررسی شد، سپس ذرات به صورت مستقیم و غیر مستقیم به محیط کشت سلول های غضروفی اضافه شدند.
نتایج این پژوهش که در مجله بین المللی Journal of biomedical materials research به چاپ رسیده است، نشان داد، حضور مستقیم و غیرمستقیم این ریزساختارها از نخستین روز موجب افزایش متابولیسم سلول های در حال کشت می شود. علاوه بر این، در روز بیست‌و‌یکم، بیان ژن های مربوط به غضروف زایی در این شرایط نسبت به گروه های کنترل افزایش یافته و شمار بیشتری از لاکونا های بزرگ ایجاد می شوند (لاکونا فضاهای کوچک حاوی سلول است که بخش سلولی را در استخوان و غضروف تشکیل می‌دهد و ایجاد آن در شرایط آزمایشگاهی نشان دهنده تولید موثر بافت غضروفی است).
یافته های این پژوهش نشان داد، استفاده از ریزساختار های حاوی ماتریکس خارج سلولی در شرایط کشت یا به عنوان زیست-مواد قابل تزریق برای ترمیم ضایعات غضروفی موثر است.

<< شروع < قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعد > آخر >>

نتایج 64 - 72 از 488
fa Persian | English en

منوي اصلي

پیوندها