Skip to content

پژوهشگاه رويان

  صفحه اصلی arrow آموزش arrow کارگاه ها
كارگاه تکنولوژی تولید موش تراریخت چاپ ارسال به دوست
كارگاه تکنولوژی تولید موش تراریخت
زمان:
25 و 26 مهرماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه استخراج سلول های بنیادی عصبی از مغز موش بالغ- اس چاپ ارسال به دوست

كارگاه استخراج سلول های بنیادی عصبی از مغز موش بالغ
زمان: 5 و  6 اسفندماه 96
مکان: پژوهشگا ه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه استخراج سلول های بنیادی عصبی از مغز موش بالغ چاپ ارسال به دوست
كارگاه استخراج سلول های بنیادی عصبی از مغز موش بالغ
زمان: 25 و 26 شهریور ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه مهندسی بافت - اسفند چاپ ارسال به دوست

كارگاه مهندسی بافت
زمان: 10 و 11 اسفند ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه مهندسی بافت - مهر چاپ ارسال به دوست
كارگاه مهندسی بافت
زمان: 27 و 28 مهرماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه مبانی کار با پروتئین ها - آبان چاپ ارسال به دوست

كارگاه مبانی کار با پروتئین ها
زمان: 24 و 25 ابان ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه مبانی کار با پروتئین ها چاپ ارسال به دوست
كارگاه مبانی کار با پروتئین ها
زمان: 23 و 24 شهریور ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه کشت و نگهداری سلول های بنیادی عصبی- آبان چاپ ارسال به دوست
كارگاه کشت و نگهداری سلول های بنیادی عصبی
زمان: 13 و 14 ابان ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه تئوری و عملی کشت و نگهداری سلول های بنیادی پرتوا چاپ ارسال به دوست

كارگاه تئوری و عملی کشت و نگهداری سلول های بنیادی پرتوان انسانی
زمان: 25 بهمن ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه تئوری و عملی کشت و نگهداری سلول های بنیادی پرتوا چاپ ارسال به دوست

كارگاه تئوری و عملی کشت و نگهداری سلول های بنیادی پرتوان انسانی
زمان: 30 ابان ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه تئوری و عملی کشت و نگهداری سلول های بنیادی جنینی چاپ ارسال به دوست
كارگاه تئوری و عملی کشت و نگهداری سلول های بنیادی جنینی موشی
زمان: 26 بهمن ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه تئوری و عملی کشت و نگهداری سلول های بنیادی جنینی چاپ ارسال به دوست

كارگاه تئوری و عملی کشت و نگهداری سلول های بنیادی جنینی موشی
زمان: 1 آذر ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه کاربرد بیوانفورماتیک در مهندسی ژنتیک چاپ ارسال به دوست
كارگاه کاربرد بیوانفورماتیک در مهندسی ژنتیک
زمان: 24 بهمن ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه طراحی و کاربرد ویرایش ژنوم با فناوری CRISPR چاپ ارسال به دوست

كارگاه طراحی و کاربرد ویرایش ژنوم با فناوری CRISPR
زمان: 11 مرداد ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه طراحی پرایمر پیشرفته - اسفند چاپ ارسال به دوست

كارگاه طراحی پرایمر پیشرفته
زمان: 4 اسفند ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه طراحی پرایمر پیشرفته - آبان چاپ ارسال به دوست
كارگاه طراحی پرایمر پیشرفته
زمان: 19 آبان ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه طراحی پرایمر پیشرفته - شهریور چاپ ارسال به دوست
كارگاه طراحی پرایمر پیشرفته
زمان: 3 شهریورماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه آشنایی با کاربردهای حیوانات آزمایشگاهی در پژوه چاپ ارسال به دوست

كارگاه آشنایی با کاربردهای حیوانات آزمایشگاهی در پژوهش های زیست پزشکی
زمان: 19 بهمن‌ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه آشنایی با کاربردهای حیوانات آزمایشگاهی در پژوه چاپ ارسال به دوست
كارگاه آشنایی با کاربردهای حیوانات آزمایشگاهی در پژوهش های زیست پزشکی
زمان: 26 مرداد ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه جداسازی و کشت Neonatal rat cardiomyocytes چاپ ارسال به دوست

كارگاه جداسازی و کشت Neonatal rat cardiomyocytes
زمان: 14 مرداد ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه جداسازی و شناسایی سلول های بنیادی سرطان چاپ ارسال به دوست

كارگاه جداسازی و شناسایی سلول های بنیادی سرطان
زمان:
21 تا 23 اذر ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
<< شروع < قبل 1 2 3 بعد > آخر >>

نتایج 1 - 25 از 69
fa Persian | English en

منوي اصلي