Skip to content

پژوهشگاه رويان

  صفحه اصلی arrow آموزش arrow کارگاه ها
كارگاه تکنیک ChIP در مطالعات اپی‌ژنتیک چاپ ارسال به دوست

كارگاه تکنیک ChIP در مطالعات اپی‌ژنتیک
زمان: 12-11مرداد 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
کارگاه آشنایی با روش های مقدماتی مولکولی چاپ ارسال به دوست

کارگاه آشنایی با روش های مقدماتی مولکولی 
زمان: 21 و 22 دی‌ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
کارگاه آشنایی با روش های مقدماتی مولکولی چاپ ارسال به دوست

کارگاه آشنایی با روش های مقدماتی مولکولی 
زمان:
27 و 28 مهرماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
روش های ارزیابی شکست DNA اسپرم و کاربرد آن در ناباروی مرد چاپ ارسال به دوست

روش های ارزیابی شکست DNA اسپرم و کاربرد آن در ناباروی مردان

زمان:  30 شهریور 1396
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
کارگاه آنالیز سمن چاپ ارسال به دوست

کارگاه آنالیز سمن
زمان: 6 شهریور 96
مکان: پژوهشگاه رویان

ادامه مطلب ...
كارگاه تخصصي آناليز كروموزومي و آشنايي با نرم افزار كا چاپ ارسال به دوست

كارگاه تخصصي آناليز كروموزومي و آشنايي با نرم افزار كاريوتايپينگ

زمان: 20-18 مهر 1396
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
کارگاه مشاوره ژنتیک بالینی در کلینیک زنان وناباروری چاپ ارسال به دوست

کارگاه مشاوره ژنتیک بالینی در کلینیک زنان وناباروری
زمان: 2-1 آذر 1396
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
کارگاه مرور نظام مند و متاآنالیز چاپ ارسال به دوست

کارگاه مرور نظام مند و متاآنالیز

زمان:
9 تا 11 آبان ماه 96
مکان:
پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
کارگاه نقد علمی مقالات حیطه علوم پزشکی چاپ ارسال به دوست

کارگاه نقد علمی مقالات حیطه علوم پزشکی

زمان: 
22 تا 23 آذر ماه 95
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
بی هسته سازی و انتقال هسته سلول سوماتیکی به کمک piezo در ت چاپ ارسال به دوست

بی‌هسته سازی و انتقال هسته سلول سوماتیکی به کمک piezo در تخمک موش
زمان: 11 آبان ماه 96
مکان:
پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
کارگاه انجماد تخمک و جنین چاپ ارسال به دوست

کارگاه انجماد تخمک و جنین
زمان: 4 تا 5 آبان ماه 95
مکان: پژوهشگاه رویان

ادامه مطلب ...
کارگاه سونوگرافی برست پیشرفته چاپ ارسال به دوست

کارگاه سونوگرافی برست پیشرفته

زمان:
13 بهمن ماه 96
مکان:
پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه مهندسی ژنتیک و کلونینگ مولکولی چاپ ارسال به دوست

كارگاه مهندسی ژنتیک و کلونینگ مولکولی

زمان: 16-15 تیر 1396
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
کارگاه انجماد تخمک و جنین چاپ ارسال به دوست

کارگاه انجماد تخمک و جنین 

زمان: 12 و 13 بهمن 96
مکان:
پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
کارگاه بلوغ و لقاح آزمایشگاهی در موش چاپ ارسال به دوست

کارگاه بلوغ و لقاح آزمایشگاهی در موش

زمان: 14 اردیبهشت ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
بی هسته سازی و انتقال هسته سلول سوماتیکی در تخمک موش و ح چاپ ارسال به دوست

بی هسته سازی و انتقال هسته سلول سوماتیکی در تخمک موش و حیوانات مزرعه
زمان: 13 و 14 دی‌ماه 96
مکان:
پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
کارگاه مهندسی ژنتیک و کلونینگ مولکولی چاپ ارسال به دوست


کارگاه مهندسی ژنتیک و کلونینگ مولکولی

زمان: 30 آذر و 1 دی ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
کارگاه مهندسی ژنتیک و کلونینگ مولکولی چاپ ارسال به دوست

کارگاه مهندسی ژنتیک و کلونینگ مولکولی 

زمان: 19 و 20 بهمن ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
کاربرد siRNA در سرکوب بیان ژن در سلول های یوکاریوتیک چاپ ارسال به دوست

کاربرد siRNA در سرکوب بیان ژن در سلول های یوکاریوتیک
زمان:
27 و 28 دی‌ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
کارگاه بلوغ و لقاح آزمایشگاهی در موش چاپ ارسال به دوست

کارگاه بلوغ و لقاح آزمایشگاهی در موش

زمان: 9 آذر 96
مکان: پژوهشگاه رویان

ادامه مطلب ...
دومین کارگاه سنجش تراکم استخوان چاپ ارسال به دوست

دومین کارگاه سنجش تراکم استخوان
زمان: 16 تیر 1396
مکان: پژوهشگاه رویان


ادامه مطلب ...
<< شروع < قبل 1 2 بعد > آخر >>

نتایج 1 - 25 از 26
fa Persian | English en

منوي اصلي