Skip to content

پژوهشگاه رويان

  Home arrow آموزش arrow کارگاه ها
کارگاه بلوغ و لقاح آزمایشگاهی در موش چاپ ارسال به دوست

کارگاه بلوغ و لقاح آزمایشگاهی در موش

زمان: 9 آذر 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه تکنولوژی تولید موش تراریخت چاپ ارسال به دوست
كارگاه تکنولوژی تولید موش تراریخت
زمان:
22 و 23 آبان‌ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه استخراج سلول های بنیادی عصبی از مغز موش بالغ- اس چاپ ارسال به دوست

كارگاه استخراج سلول های بنیادی عصبی از مغز موش بالغ
زمان: 5 و  6 اسفندماه 96
مکان: پژوهشگا ه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه مهندسی بافت - اسفند چاپ ارسال به دوست

كارگاه مهندسی بافت
زمان: 10 و 11 اسفند ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه مهندسی بافت - مهر چاپ ارسال به دوست
كارگاه مهندسی بافت
زمان: 27 و 28 مهرماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه مبانی کار با پروتئین ها - آبان چاپ ارسال به دوست

كارگاه مبانی کار با پروتئین ها
زمان: 24 و 25 ابان ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه کشت و نگهداری سلول های بنیادی عصبی- آبان چاپ ارسال به دوست
كارگاه کشت و نگهداری سلول های بنیادی عصبی
زمان: 13 و 14 ابان ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه تئوری و عملی کشت و نگهداری سلول های بنیادی پرتوا چاپ ارسال به دوست

كارگاه تئوری و عملی کشت و نگهداری سلول های بنیادی پرتوان انسانی
زمان: 25 بهمن ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه تئوری و عملی کشت و نگهداری سلول های بنیادی پرتوا چاپ ارسال به دوست

كارگاه تئوری و عملی کشت و نگهداری سلول های بنیادی پرتوان انسانی
زمان: 30 ابان ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه تئوری و عملی کشت و نگهداری سلول های بنیادی جنینی چاپ ارسال به دوست
كارگاه تئوری و عملی کشت و نگهداری سلول های بنیادی جنینی موشی
زمان: 26 بهمن ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه تئوری و عملی کشت و نگهداری سلول های بنیادی جنینی چاپ ارسال به دوست

كارگاه تئوری و عملی کشت و نگهداری سلول های بنیادی جنینی موشی
زمان: 1 آذر ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه کاربرد بیوانفورماتیک در مهندسی ژنتیک چاپ ارسال به دوست
كارگاه کاربرد بیوانفورماتیک در مهندسی ژنتیک
زمان: 26 بهمن ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه طراحی پرایمر پیشرفته - اسفند چاپ ارسال به دوست

كارگاه طراحی پرایمر پیشرفته
زمان: 4 اسفند ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه طراحی پرایمر پیشرفته - آبان چاپ ارسال به دوست
كارگاه طراحی پرایمر پیشرفته
زمان: 19 آبان ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه آشنایی با کاربردهای حیوانات آزمایشگاهی در پژوه چاپ ارسال به دوست

كارگاه آشنایی با کاربردهای حیوانات آزمایشگاهی در پژوهش های زیست پزشکی
زمان: 19 بهمن‌ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه جداسازی و شناسایی سلول های بنیادی سرطان چاپ ارسال به دوست

كارگاه جداسازی و شناسایی سلول های بنیادی سرطان
زمان:
21 تا 23 اذر ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه تئوری و عملی تولید و نگهداری سلول های پرتوان الق چاپ ارسال به دوست

كارگاه تئوری و عملی تولید و نگهداری سلول های پرتوان القایی(iPS)

زمان: 2 و 3 اسفندماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه تئوری و عملی اپی ژنتیک - آذر چاپ ارسال به دوست

كارگاه تئوری و عملی اپی ژنتیک
زمان:
22 و 23 آذرماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه تولید لنتی و رترو ویروس چاپ ارسال به دوست

كارگاه تولید لنتی و رترو ویروس
زمان:
11 آبان‌ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه تولید رده های سلول های بنیادی عصبی از سلول های پ چاپ ارسال به دوست
كارگاه تولید رده های سلول های بنیادی عصبی از سلول های پرتوان
زمان: 18 و 19 آذرماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
كارگاه اصول بافت شناسی و رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی و ا چاپ ارسال به دوست
كارگاه اصول بافت شناسی و رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی و ایمونوفلورسنت
زمان: 29 و 30 بهمن‌ماه 96
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
<< شروع < قبل 1 2 بعد > آخر >>

نتایج 1 - 25 از 42
fa Persian | English en

منوي اصلي