Skip to content

پژوهشگاه رويان

  Home arrow آموزش arrow کارگاه ها
روش های ارزیابی شکست DNA اسپرم و کاربرد آن در ناباروی مرد چاپ ارسال به دوست

روش‌های ارزیابی شکست DNA اسپرم و کاربرد آن در ناباروی مردان
زمان: سوم شهریورماه 97
مکان: پژوهشگاه رویان

ادامه مطلب ...
كارگاه مهندسی ژنتیک و کلونینگ مولکولی چاپ ارسال به دوست

كارگاه مهندسی ژنتیک و کلونینگ مولکولی
زمان: 11-12 مرداد‌ماه 97
مکان: پژوهشگاه  رویان

ادامه مطلب ...
كارگاه آشنایی با روش های مقدماتی مولکولی چاپ ارسال به دوست

كارگاه آشنایی با روش های مقدماتی مولکولی
زمان: 31 خرداد تا 1 تیرماه 97
مکان: پژوهشگاه رویان

ادامه مطلب ...
کارگاه مشاوره ژنتیک بالینی در کلینیک زنان وناباروری چاپ ارسال به دوست

کارگاه مشاوره ژنتیک بالینی در کلینیک زنان وناباروری
زمان: 14-15 آذرماه 97
مکان: پژوهشگاه رویان

ادامه مطلب ...
كارگاه تخصصي آناليز كروموزومي و آشنايي با نرم افزار كا چاپ ارسال به دوست

كارگاه تخصصي آناليز كروموزومي و آشنايي با نرم افزار كاريوتايپينگ
زمان: 10 - 12 مهرماه 97
مکان: پژوهشگاه رویان

ادامه مطلب ...
كارگاه کاربرد siRNA در سرکوب بیان ژن در سلول های یوکاریوت چاپ ارسال به دوست

كارگاه کاربرد siRNA در سرکوب بیان ژن در سلول های یوکاریوتیک
زمان: 12 -22 آذرماه 97
مکان: پژوهشگاه ر ویان

ادامه مطلب ...
کارگاه آنالیز داده های ژنتیکی : مقدمه ای بر نرم افزار Hapl چاپ ارسال به دوست

کارگاه آنالیز داده های ژنتیکی : مقدمه ای بر نرم افزار Haploview
زمان: 5 مهرماه 97
مکان: پژوهشگاه رویان

ادامه مطلب ...
كارگاه تکنیک ChIP در مطالعات اپی‌‌ژنتیک چاپ ارسال به دوست

كارگاه تکنیک ChIP در مطالعات اپی‌‌ژنتیک
زمان: 17 - 18 بهمن ماه 97
مکان:
پژوهشگاه رویان

ادامه مطلب ...
کارگاه جداسازی و تخلیص سلولهای بنیادی مزانشیمی چاپ ارسال به دوست

کارگاه جداسازی و تخلیص سلولهای بنیادی مزانشیمی از منابع: مغز استخوان، پالپ دندان و بافت چربی
زمان: 5 شهریور ماه 97
مکان: پژوهشگاه رویان

ادامه مطلب ...
كارگاه تئوري و عملي جداسازي و كشت سلولهاي بنيادي اسپرم چاپ ارسال به دوست

كارگاه تئوري و عملي جداسازي و كشت سلولهاي بنيادي اسپرماتوگوني موشي
زمان:
6 شهریورماه 97
مکان:
پژوهشگاه رویان

ادامه مطلب ...
انجماد آهسته و شیشه ای بافت تخمدان چاپ ارسال به دوست

انجماد آهسته و شیشه ای بافت تخمدان
زمان: 7 آذرماه 97
مکان: پژوهشگاه رویان

ادامه مطلب ...
کارگاه انجماد تخمک و جنین چاپ ارسال به دوست
کارگاه انجماد تخمک و جنین
زمان: 3 تا 4 آبان ماه 97
مکان: پژوهشگا ه رویان
ادامه مطلب ...
کارگاه بلوغ و لقاح آزمایشگاهی تخمک نارس در موش (IVM & IVF) چاپ ارسال به دوست
کارگاه بلوغ و لقاح آزمایشگاهی تخمک نارس در موش (IVM & IVF)
زمان:20 اردیبهشت ماه 97
مکان:
پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
کارگاه تست های ارزیابی عملکرد اسپرم چاپ ارسال به دوست
کارگاه تست های ارزیابی عملکرد اسپرم
زمان:
4 بهمن ماه 97
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
کارگاه انجماد تخمک و جنین - بهمن چاپ ارسال به دوست
کارگاه انجماد تخمک و جنین
زمان: 11 تا 12 بهمن ماه 97
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
کارگاه بلوغ و لقاح آزمایشگاهی تخمک نارس در موش - آبان چاپ ارسال به دوست
کارگاه بلوغ و لقاح آزمایشگاهی تخمک نارس در موش   (IVM & IVF)
زمان: 24 آبانماه 97
مکان: پژوهشگاه رویان
ادامه مطلب ...
fa Persian | English en

منوي اصلي