Skip to content

پژوهشگاه رويان

  Home arrow پژوهش arrow پژوهش‌هاي منتشر شده
پژوهش‌هاي منتشر شده
آیا احتمال وقوع ناهنجاری‌های مادرزادی در تک‌قلو‌های چاپ ارسال به دوست
1397/03/22 ساعت 11:37:43

آیا احتمال وقوع ناهنجاری‌های مادرزادی در تک‌قلو‌های متولد شده به کمک روش‌های کمک باروری بیشتر است؟

سوالات متعددی در خصوص روش‌های کمک باروری وجود دارد. یکی از این سوالات در مورد میزان احتمال وقوع ناهنجاری‌های مادرزادی است. با توجه به بیشتر بودن آمار چند‌قلوزایی در استفاده‌کنندگان از روش‌های کمک باروری و بیشتر بودن احتمال ناهنجاری‌های مادرزادی در چند‌قلو‌ها، بالاتر بودن آمار ناهنجاری‌های مادرزادی در استفاده کنندگان از روش‌های کمک باروری منطقی به‌نظر می‌رسد؛ اما در خصوص این میزان در تولد‌های تک قلو در ایران بررسی صورت نگرفته است. به منظور مقایسه میزان وقوع ناهنجاری‌های مادرزادی در تولد‌های طبیعی تک قلو و تک‌قلو‌های حاصل از روش‌های کمک باروری، دکتر احمد وثوق، دکتر اشرفی، رامین مظفری کرمانی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، موسسه تحقیقات علوم سلامت ایران و دانشگاه علوم پزشکی فسا، 820 تک قلوی متولد شده بین ژانویه 2012 تا دسامبر 2014 را مورد بررسی قرار دادند. 656 نفر از این زاده‌ها حاصل باروری طبیعی و 164 نفر با کمک روش‌های کمک باروری متولد شده بودند.
نتایج این پژوهش که در مجله International Journal of Fertility and Sterility به چاپ رسیده است، نشان داد، از میان زاده‌های حاصل از لقاح طبیعی 40 نفر (4.4 درصد) و از میان متولدین با کمک روش‌های کمک باروری 14 نفر (8.3 درصد) دچار نقایص جدی مادرزادی بودند.
این یافته نشان می‌دهد احتمال بروز نقایص مادرزادی در تک قلو‌های متولد شد با کمک روش‌های کمک باروری بیشتر است. نقایص قلبی مادرزادی، نقایص تکوینی ران و نقایص دستگاه ادراری-تناسلی بیشترین نقایص جدی گزارش شده در این زاده‌هاست.

بهبود روش تولید دریچه قلب از داربست گونه‌های غیرانسان چاپ ارسال به دوست
1397/03/22 ساعت 11:36:35

بهبود روش تولید دریچه قلب از داربست گونه‌های غیرانسانی

بین بطن‌ها و دهلیز‌های قلب، دو دریچه وجود دارد به نام‌های میترال و سه‌لتی (تری کوسبید)؛ همچنین در خروجی دو رگ مهم ریوی و آئورت نیز دریچه‌هایی وجود دارد. سلامت این دریچه‌ها باعث جریان صحیح خون از قلب می‌شود، اما ممکن است دریچه‌ها به علل مختلفی مانند نارسایی‌های مادرزادی، رماتیسم قلبی یا عفونت دچار اختلال شوند. در شرایطی که آسیب دریچه‌ها جدی بوده، امکان ترمیم وجود نداشته باشد، برای حفظ حیات فرد تعویض دریچه‌ها اجباری است. بدین منظور معمولاً از دریچه‌های مکانیکی یا دریچه‌های قلب اهدایی استفاده می‌شود. اخیرا روش‌هایی برای سلول‌زدایی از دریچه‌های قلب گونه‌های غیرانسانی و استفاده از این داربست پس از انتقال سلول انسانی، برای پیوند ابداع شده، اما استفاده درمانی از آنان به دلیل احتمال واکنش ایمنی، انحطاط تدریجی، التهاب و کلسیفیکیشن، محدود است. به منظور غلبه بر این مشکلات، دکتر ناصر اقدمی، دکتر حسین بهاروند، دکتر مهرناز نمیری دکتر سامان نیک اقبالیان و همکارانشان در پژوهشگاه رویان و بیمارستان نمازی شیراز، روش جدیدی برای سلول‌زدایی از قلب ابداع کردند که طی آن ابتدا اتصال پروتئینی و سپس سلول‌دهی مجدد به داربست در شرایط سه بعدی در بیوراکتور انجام می‌شود.
نتایج این پژوهش که در مجله بین‌المللی Tissue Engineering and Regenerative Medicine به چاپ رسیده است، نشان می‌دهد، سلول‌زدایی به وسیله Triton X-100 و روش سدیم دیوکسی کلرات، دریچه بدون سلولی ایجاد می‌کند که ویژگی‌های بیوشیمیایی و بیومکانیکی خود را حفظ کرده است. سپس اتصال دو عامل پروتئینی مهم (عامل مشتق از استرما (SDF) و عامل رشد فیبروبلاستی (FGF)) به دریچه سلول‌زدایی شده، انتقال سلول‌های اندوتلیال انسانی در شرایط سه بعدی به آن را بهبود می‌بخشد. گرچه استفاده از هر دو پروتئین نتایج را بهبود بخشید، اما بررسی‌ها نشان داد استفاده از SDF سلول‌پذیری را در شرایط آزمایشگاهی و درون بدن موجود زنده به شکل معنی‌داری افزایش می‌دهد و التهاب و کلسفیکیشن کمتری ایجاد می‌کند.
نتایج این پژوهش نشان داد متصل کردن پروتئین SDF به دریچه سلول زدایی شده و سلول‌دهی در شرایط سه بعدی در بیوراکتور می‌تواند روش مناسبی برای ایجاد دریچه دارای عملکرد قلب از گونه‌های غیر‌انسانی باشد.

آیا ریزساختار های ماتریکس خارج سلولی غضروف می توانند ض چاپ ارسال به دوست
1397/02/23 ساعت 14:33:58

آیا ریزساختار های ماتریکس خارج سلولی غضروف می توانند ضایعات غضروفی را ترمیم کنند؟

پژوهش های اخیر در پزشکی بازساختی نشان داده است سلول زدایی از بافت و استفاده از داربست طبیعی باقی مانده می تواند موجب تنظیم شکل ظاهری (فنوتیپ) سلول های در حال تمایز شود. بر همین اساس می توان انتظار داشت حضور ساختار هایی از ماتریکس خارج سلولی غضروف در محیط کشت غضروفی (کندرئوسیت ها)، حمایت فیزیکی و بیوشیمیایی لازم جهت تولید غضروف را فراهم کند. برای اثبات این فرضیه، دکتر نصر اصفهانی، سعید ظهیری، دکتر الهه مسائلی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشی را طراحی کردند که طی آن به وسیله سلول زدایی و پردازش مکانیکی، ریزساختار-هایی از ماتریکس خارج سلولی غضروف در اندازه 4/22 ± 5/61 تولید شد. توزیع یک نواخت و اندازه ریزساختار ها به وسیله میکروسکوپ الکترونی بررسی شد، سپس ذرات به صورت مستقیم و غیر مستقیم به محیط کشت سلول های غضروفی اضافه شدند.
نتایج این پژوهش که در مجله بین المللی Journal of biomedical materials research به چاپ رسیده است، نشان داد، حضور مستقیم و غیرمستقیم این ریزساختارها از نخستین روز موجب افزایش متابولیسم سلول های در حال کشت می شود. علاوه بر این، در روز بیست‌و‌یکم، بیان ژن های مربوط به غضروف زایی در این شرایط نسبت به گروه های کنترل افزایش یافته و شمار بیشتری از لاکونا های بزرگ ایجاد می شوند (لاکونا فضاهای کوچک حاوی سلول است که بخش سلولی را در استخوان و غضروف تشکیل می‌دهد و ایجاد آن در شرایط آزمایشگاهی نشان دهنده تولید موثر بافت غضروفی است).
یافته های این پژوهش نشان داد، استفاده از ریزساختار های حاوی ماتریکس خارج سلولی در شرایط کشت یا به عنوان زیست-مواد قابل تزریق برای ترمیم ضایعات غضروفی موثر است.

بررسی کلینیکی 49 مرد مبتلا به موزائیسم X ،45 / XY ،46 چاپ ارسال به دوست
1397/02/23 ساعت 14:33:31

بررسی کلینیکی 49 مرد مبتلا به موزائیسم X ،45 / XY ،46

نقایص تکوین جنسی، نقایص مادرزادی هستند که به‌صورت تکوین بی قاعده غدد جنسی و نقص ساختار کروموزومی بروز می‌کنند و باعث اختلالات ظاهری و شخصیتی در فرد می شوند. بررسی کروموزومی نقش مهمی در تشخیص این اختلالات ایفا می کند. یکی از شرایط کروموزومی نادر که با نسبت 5/1 در هر ده هزار تولد اتفاق می افتد، حالت موزائیکی از 45 کروموزوم با یک کروموزم X و حالت طبیعی 46 کروموزم و وضعیت XY (جنسیت طبیعی مذکر) است. این وضعیت باعث اختلال در رشد، نظم هورمونی و تکوین غدد جنسی می شود. به منظور شناخت بهتر اثرات این اختلال کروموزومی، دکتر صباغیان، دکتر محسنی میبدی، محمدپور لشگری و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، به بررسی 64 مرد نابارور مبتلا به این اختلال کروموزومی پرداختند. تمام داده های مربوط به این افراد از جمله قد، ظاهر مردانه، حجم و اندازه بیضه، اندام های جنسی خارجی، وضعیت اسپرم، سطح هورمونی، پاتولوژی بیضه، حذف جزئی کروموزم Y، وضعیت کروموزومی (کاریوتایپ) و نتایج روش های کمک باروری بر حسب بیمار و تاریخ جمع آوری گردید. از این میان 15 بیمار که دارای نقایص ساختاری در کروموزم Y بودند کنار گذاشته شدند. از میان 49 بررسی اسپرم باقی مانده، 21 نفر در گروه آزواسپرمی (فقدان اسپرم در مایع منی) و 28 نفر در گروه غیر آزواسپرمی قرار گرفتند که از میان آنان 4 نفر دارای اسپرم طبیعی بودند. بر اساس بررسی هورمونی، تفاوت معنی داری بین دو گروه مبتلا و غیر مبتلا به آزواسپرمی وجود نداشت. در میان مبتلایان به آزواسپرمی تنها 3 زوج از روش های کمک باروری استفاده کردند که همگی ناموفق بود. از میان غیر مبتلایان به آزواسپرمی 14 زوج از روش های کمک باروری استفاده کردند که در 3 زوج بارداری موفق اتفاق افتاد و حاصل یکی از آنان تولد دوقلو بود. 
نتایج این پژوهش در مجله بین المللی Andrologia به چاپ رسیده است. در مبتلایان به موزائیسم  X ،45 / XY ،46، هر دو رده سلولی X ،45 و XY ،46 دیده می شوند. توزیع متفاوت این دو رده سلولی می تواند موجب بروز فنوتیپ های متفاوتی شود که این بررسی یکی از جامع ترین بررسی ها در فنوتیپ های مردانی با موزائیسم نادر  X ،45 / XY ،46 است.

زنده‌مانی اسپرم پس از انجماد، آیا کیفیت سرم نقش تأثیر چاپ ارسال به دوست
1396/12/27 ساعت 10:17:43

زنده‌مانی اسپرم پس از انجماد، آیا کیفیت سرم نقش تأثیر گذاری دارد؟

آسیب‌های وارده به اسپرم طی انجماد پژوهشگران را بر آن داشته است تا تحقیقات متعددی برای طراحی بهترین روش انجماد این سلول انجام دهند. یکی از مواد مهم تشکیل دهنده محیط انجمادی اسپرم ها سرم است که از خون حیوانات به دست می‌آید. کیفیت سرم در نتیجه انجماد موثر است؛ به همین دلیل دکتر شاهوردی، سروش سیفی، محسن شرفی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، دانشگاه علم و فرهنگ و دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشی را طراحی کردند که طی آن 16 گوسفند نر به 4 گروه تقسیم شدند؛ گروه اول تغذیه عادی داشتند، گروه دوم هر روز در رژیم غذایی خود 200 واحد ویتامین D دریافت کرد، گروه سوم هر روز با رژیم غذایی خود 40 گرم روغن ماهی دریافت کرد و در گروه چهارم به رژیم غذایی ویتامین D و روغن ماهی هم‌زمان افزوده شد. از 15 مرد سالم نمونه اسپرم دریافت و نمونه ها به 16 گروه تقسیم شد، سپس با غلظت های مختلف (5/2، 5 و 10 درصد) از سرم‌های برداشت شده از گوسفندان با رژیم غذایی متفاوت فریز شدند. در نهایت ویژگی هایی مانند قدرت حرکت اسپرم، یکپارچگی غشا سلولی آن، شکل ظاهری و سلامت ماده ژنتیکی (DNA) پس از ذوب شدن سول ها با روش‌های آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج این پژوهش که در مجله بین‌المللی Cryobiology به چاپ رسیده است، نشان داد، در گروه فریز شده با سرم گوسفند دریافت‌کننده ویتامین D و روغن ماهی، شکل ظاهری و قدرت حرکت اسپرم‌ها به شکل معنی‌داری بهتر از گروه کنترل (گروه‌هایی که با سرم عادی و محیط انجمادی معمول فریز شده بودند) بود. سلامت ماده ژنتیکی نیز شرایط مشابهی داشت. همچنین یافته‌ها نشان داد افزایش غلظت سرم اثر مثبتی بر کیفیت آن پس از ذوب شدن ندارد.
نتایج این پژوهش نشان داد غلظت کم از سرم غنی شده با ویتامین D و روغن ماهی می تواند شانس زنده ماندن اسپرم ها را پس از انجماد افزایش دهد. برای درک بهتر این شرایط تحقیقات بیشتری در خصوص نقش امگا3 و اسید های چرب در حفاظت اسپرم در مقابل استرس  اکسیداتیو لازم است.

<< شروع < قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعد > آخر >>

نتایج 1 - 10 از 217
fa Persian | English en

منوي اصلي