Skip to content

پژوهشگاه رويان

  Home arrow اخبار arrow پژوهش‌هاي منتشر شده arrow آیا ریزساختار های ماتریکس خارج سلولی غضروف می توانند ض
آیا ریزساختار های ماتریکس خارج سلولی غضروف می توانند ض چاپ ارسال به دوست

آیا ریزساختار های ماتریکس خارج سلولی غضروف می توانند ضایعات غضروفی را ترمیم کنند؟

پژوهش های اخیر در پزشکی بازساختی نشان داده است سلول زدایی از بافت و استفاده از داربست طبیعی باقی مانده می تواند موجب تنظیم شکل ظاهری (فنوتیپ) سلول های در حال تمایز شود. بر همین اساس می توان انتظار داشت حضور ساختار هایی از ماتریکس خارج سلولی غضروف در محیط کشت غضروفی (کندرئوسیت ها)، حمایت فیزیکی و بیوشیمیایی لازم جهت تولید غضروف را فراهم کند. برای اثبات این فرضیه، دکتر نصر اصفهانی، سعید ظهیری، دکتر الهه مسائلی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشی را طراحی کردند که طی آن به وسیله سلول زدایی و پردازش مکانیکی، ریزساختار-هایی از ماتریکس خارج سلولی غضروف در اندازه 4/22 ± 5/61 تولید شد. توزیع یک نواخت و اندازه ریزساختار ها به وسیله میکروسکوپ الکترونی بررسی شد، سپس ذرات به صورت مستقیم و غیر مستقیم به محیط کشت سلول های غضروفی اضافه شدند.
نتایج این پژوهش که در مجله بین المللی Journal of biomedical materials research به چاپ رسیده است، نشان داد، حضور مستقیم و غیرمستقیم این ریزساختارها از نخستین روز موجب افزایش متابولیسم سلول های در حال کشت می شود. علاوه بر این، در روز بیست‌و‌یکم، بیان ژن های مربوط به غضروف زایی در این شرایط نسبت به گروه های کنترل افزایش یافته و شمار بیشتری از لاکونا های بزرگ ایجاد می شوند (لاکونا فضاهای کوچک حاوی سلول است که بخش سلولی را در استخوان و غضروف تشکیل می‌دهد و ایجاد آن در شرایط آزمایشگاهی نشان دهنده تولید موثر بافت غضروفی است).
یافته های این پژوهش نشان داد، استفاده از ریزساختار های حاوی ماتریکس خارج سلولی در شرایط کشت یا به عنوان زیست-مواد قابل تزریق برای ترمیم ضایعات غضروفی موثر است.

fa Persian | English en

منوي اصلي