Skip to content

پژوهشگاه رويان  Home arrow صفحه اصلی arrow بلاگ
آیا تکوین قلب در دو جنس متفاوت است؟ چاپ ارسال به دوست

آیا تکوین قلب در دو جنس متفاوت است؟

علی‌رغم شواهد موجود در خصوص وابسته به جنسیت بودن فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی (فیزیولوژی بیماری‌ها) دستگاه قلب و عروق، پایه‌های زیست شناختی این دوگانگی هنوز نیازمند پژوهش و شناخت بیشتر است. جدا از تفاوت‌های هورمونی در دو جنس، به نظر می‌رسد تفاوت کروموزم‌های جنسی نیز در تکوین دستگاه قلب و عروق موثر باشد. به منظور بررسی نقش کروموزم‌های جنسی در تکوین دستگاه قلب و عروق، دکتر حسین بهاروند، دکتر آنا میفور، دکتر رضایی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشی را طراحی کردند که طی آن ژن‌های منطقه وابسته به جنسیت کروموزوم Y را در رابطه با تکوین قلب بررسی و با منطقه معادل آن در کروموزم X مقایسه کردند. بدین منظور سلول‌های بنیادی جنینی انسان به سوی سلول‌های تپنده قلبی تمایز داده شد و بیان ژن در آنان در سطح mRNA و پروتئین مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس نتایج این پژوهش که در مجله بین المللی Proteom به چاپ رسیده است، گروهی از ژن‌های کروموزم Y که در تکوین قلب مشارکت داشتند شناسایی شدند. در این بین ژن TBL1Y موجود در کروموزم Y در زمان تکوین قلب افزایش بیان پیدا می-کند در حالی که ژن معادل آن در کروموزم X (TBL1X)، کاهش بیان می‌یابد. کاهش دادن بیان این ژن در سلول‌های بنیادی جنینی مذکر با روش‌های ژنتیکی (استفاده از siRNA  یا ناک داون کردن ژن)، تمایز به سوی قلب را در این سلول‌ها دچار اختلال می‌کند.
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد تکوین قلب در دو جنس تفاوت‌هایی دارد و پروتئین‌های موجود در ناحیه جنسی کروموزم Y (MSY)، در تکوین قلب دارای نقش مهمی هستند.

چند درصد از زوج‌های تهرانی فرزندشان را از طریق سزارین چاپ ارسال به دوست

چند درصد از زوج‌های تهرانی فرزندشان را از طریق سزارین به دنیا می‌آورند؟

در سال‌های اخیر میزان سزارین در جهان و به خصوص ایران افزایش چشمگیری داشته است. با هدف تعیین میزان شیوع سزارین در میان زنانی که نخستین زایمان خود را انجام داده‌اند و بررسی عوامل وابسته به آن، دکتر عمانی سامانی، دکتر معروفی زاده و همکارانشان در پژوهشگاه رویان و دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2120 زوج را که در بازه زمانی 6 تا 12 جولای 2015 صاحب فرزند تک قلو شده بودند، بررسی کردند. داده‌ها به وسیله مصاحبه با مادران و بررسی اطلاعات ثبت شده پزشکی آنان جمع‌آوری شد.
نتایج این پژوهش که در نشریه دانشکده علوم پزشکی اصفهان به چاپ رسیده است، نشان داد، فراوانی سزارین در میان زایمان‌های بررسی شده بیش از 72 درصد بوده است. سن بالای مادر، تحصیلات والدین، وضعیت اقتصادی، شاخص توده بدنی، محل قرار گیری سر جنین، مسمومیت حاملگی و استفاده از روش‌های کمک باروری جزو عوامل موثر در سزارین بودند. همچنین بررسی‌های آماری نشان داد، بین زایمان به روش سزارین و سن مادر، شاخص توده بدنی و وضعیت قرارگیری سرجنین ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
نتایج این پژوهش نشان دهنده شیوع بالای سزارین در تهران است. آموزش و ارتقاء سطح کیفیت زایمان طبیعی می‌تواند میزان سزارین را در زوج‌های تهرانی کاهش دهد.

چگونه سلول‌های بنیادی جنینی از توده سلول‌های داخلی جن چاپ ارسال به دوست

چگونه سلول‌های بنیادی جنینی از توده سلول‌های داخلی جنین تازه تشکیل ایجاد می‌شوند؟

سلول‌های بنیادی پرتوان جنینی از توده سلولی داخلی جنین‌های تازه تشکیل (در مرحله بلاستوسیست) به دست ‌می‌آیند. کشت سلول‌های لایه داخل جنین در شرایط مناسب، منجر به نامیرا شدن آنان و ایجاد سلول‌های بنیادی جنینی می‌شود. اساس روندی که منجر به ایجاد سلول‌های بنیادی جنینی از سلول‌های لایه داخلی جنین می‌شود چندان شناخته شده نیست. اخیراً جمعی از محققان پژوهشگاه رویان موفق به ابداع روشی شدند که با مهار دو مسیر پیام‌رسان اصلی (TGF و MEK) با  بازده مناسب، سلول‌های توده داخلی جنین را به سلول‌های بنیادی جنینی تبدیل می‌کرد. بر اساس همان پژوهش و با هدف درک روند ایجاد سلول-های بنیادی جنینی، دکتر بهاروند، دکتر توتونچی، دکتر حسنی، دکتر شریف‌زارچی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، با همکاری محققانی از اسپانیا، آلمان و آمریکا، پژوهشی را طراحی کردند که طی آن با بررسی روند تغییر بیان ژن، ژن‌های کلیدی در روند تبدیل سلول‌های توده داخلی جنین به سلول‌های بنیادی جنینی را شناسایی کردند.
نتایج این پژوهش که در مجله بین‌المللی و معتبر Stem Cell Reports به چاپ رسید نشان می‌دهد، متیلاسیون DNA نقشی اساسی در این روند ایفا می‌کند. همچنین همبستگی عمیقی بین سلول‌های بنیادی جنینی و ژن‌های اپی‌بلاستی پیش از لانه‌گزینی (به اتصال و جایگیری جنین در دیواره رحم لانه گزینی می‌گویند)‌ وجود دارد؛ که نشان می‌دهد لازم است وقایع اساسی مانند تبدیل سلول‌ها از حالت اپی‌تلیالی (چسبیده به هم و محیط پیرامون) به مزانشیمی (آماده مهاجرت)، مهار شود تا سلول‌های لایه داخلی جنین به سلول‌های نامیرای بنیادی جنینی تبدیل شوند.
همچنین این یافته منبعی از اطلاعات ژنتیکی را فراهم کرد که تغییرات بیان ژن طی روند تبدیل سلول‌های لایه دخلی جنین به سلول‌های بنیادی جنینی را نشان می‌دهد.

تولد پیش از موعد و میزان شیوع آن در ایران چاپ ارسال به دوست

تولد پیش از موعد و میزان شیوع آن در ایران

تولد پیش از موعد مهم ترین علت مرگ نوزادان و دومین علت مرگ و میر در کودکان زیر پنج سال است. بر اساس تعریف سازمان سلامت جهانی، هر تولدی که پیش از 37 هفته کامل از بارداری، یا زودتر از 259 روز از آغاز آخرین قاعدگی روی دهد، تولد پیش از موعد است و نوزاد حاصل از آن نارس محسوب می‌شود. تولد پیش از موعد، اگر قبل از اتمام 28 هفته از بارداری اتفاق بیفتد شدید، بین 28 تا  32 هفته زیاد و بین 32 تا 37 هفته متوسط و اندک به شمار می‌رود. به منظور بررسی میزان شیوع و علل تولد پیش از موعد نوزادان در ایران، تهران، دکتر سامانی، پیام امینی، امید حمیدی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان و دانشگاه صنعتی همدان، 4450 زن باردار را در جولای 2015 انتخاب کرده و مورد بررسی قرار دادند. اطلاعات به شکل مصاحبه پژوهشگران با مادران و مطالعه سوابق پزشکی آنان جمع‌آوری و به وسیله روش‌های آماری بررسی شد.
نتایج این پژوهش که در مجله بین‌المللی Osong Public Health & Research Perspectives به چاپ رسید، نشان می‌دهد، میزان شیوع تولد پیش از موعد در میان شرکت‌کنندگان در این پژوهش 5.5 درصد بوده است. بررسی‌ها نشان داد که بارداری چند قلو، پریکلمپسیا (از ناخوشی‌های بارداری که معمولاً با بالا رفتن فشار خون و وجود مقادیر قابل توجهی از پروتئین در ادرار مادر تشخیص داده می‌شود، در ایران به مسمومیت بارداری شهرت دارد) و استفاده از روش‌های کمک بارداری از علل مهم زایمان پیش از موعد هستند.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد شناسایی و آموزش مادرانی که احتمال زایمان پیش از موعد در آنان وجود دارد، می‌تواند موجب بهبود مراقبت‌های پیش از زایمان و کاهش آمار تولد‌های نارس گردد.

ریز RNAها و پرتوانی پایه سلول‌های بنیادی جنینی چاپ ارسال به دوست

ریز RNAها و پرتوانی پایه سلول‌های بنیادی جنینی

دست‌یابی به سلول‌های بنیادی گامی بلند در توسعه دانش بشری و پنجره‌ای به آینده علوم پزشکی به حساب می‌آید. سلول‌های بنیادی جنینی به علت داشتن پتانسیل تمایزی بالا و امکان تمایز به انواع سلول‌های موجود در بدن فرد بالغ، کاربردی‌تر از دیگر انواع سلول‌های بنیادی هستند. مهم‌ترین مسئله در مورد سلول‌های بنیادی جنینی حفظ پرتوانی آنان است. وضعیت پرتوانی پایه، به شرایطی گفته می‌شود که طی آن پرتوانی به وسیله مهار پایدار مسیر‌های تمایزی داخلی سلول، حفظ می‌شود. پرتوانی و خود نو زایی (توان تقسیم شدن و ایجاد سلولی مشابه خود)، در سلول‌های بنیادی جنینی، مانند سایر سلول‌ها، توسط ریز RNAها (گروهی از RNAهای کوچک که از روی آنان پروتئین ساخته نمی‌‌شود) تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
به منظور بررسی نقش ریز RNAها در حفظ حالت پرتوانی پایه سلول‌های بنیادی جنینی، دکتر بهاروند، دکتر مرادی، دکتر شریفی زارچی و همکاران آنان در پژوهشگاه رویان، دانشگاه صنعتی شریف، مرکز ماکس پلانک آلمان و دانشگاه کوینزلند استرالیا، پژوهشی را طراحی کردند که طی آن ارزیابی جامعی از ریز RNAهای موجود در سلول‌های بنیادی جنینی در حالت پرتوانی پایه صورت گرفت.
نتایج این پژوهش که در مجله بین‌المللی معتبر Stem Cell Reports به چاپ رسید نشان می‌دهد، سلول‌های بنیادی جنینی کشت شده در شرایط پرتوانی پایه، دارای ریز RNAهای متفاوتی نسبت به سلول‌های بنیادی جنینی کشت شده در محیط دارای سرم هستند. به شکل جالب توجهی بیشتر ریز RNAهای فعال در سلول‌های بنیادی جنینی دارای پرتوانی پایه، از روی بخش مشخصی از کروموزوم شماره 12 ساخته می‌شوند. بررسی‌ها نشان داد، ریز RNAهای ساخته شده از روی این کروموزوم، از طریق مهار تمایز به رده‌های سلولی مختلف، پرتوانی پایه را حفظ می‌کنند و در خود نوزایی سلول‌ها موثر هستند.
در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که حالت پرتوانی پایه، باحضور گروه خاصی از ریز RNAها همراه است که پرتوانی و خود نوزایی سلول‌ها حمایت می‌کنند. این یافته، علاوه بر آنکه به اعتبار پژوهشگران ایرانی در مجامع بین‌المللی افزود، در آینده سلول درمانی و تحقیقات سلولی تأثیر گذار خواهد بود.

<< شروع < قبل 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 بعد > آخر >>

نتایج 145 - 153 از 533
fa Persian | English en

منوي اصلي

پیوندها