Skip to content

پژوهشگاه رويان  Home arrow صفحه اصلی arrow بلاگ
پایگاه تحقیقاتی اصفهان (در دست اجرا) چاپ ارسال به دوست
رديف عنوان استاد راهنما و استاد مشاور نام دانشجو مقطع و رشته تحصيلي تاريخ محل تحصيل
1
مقایسه تمایز عصبی سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسانی و سلولهای بنیادی به دست آمده از پالپ دندان شیری انسان دكتر حميد بهراميان ، دكترمحمد حسين نصر اصفهاني دكتر حسين بهاروند ميترا سليماني PhD آناتومي 18 ماه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
2
تاثير سومايتهاي جنين جوجه بر تمايز عصبي سلولهاي بنيادي جنيني موش دكترمحمد حسين نصر اصفهاني، دكتر حسين بهاروند دكترابراهيم اسفندياري، دكتر شهناز رضوي محسن سقاء PhD علوم تشريح 18 ماه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
3
بررسی نقش دگزامتازون و گیرنده های گلوکو- کوتیکوئیدی در آپوپتوز ناشی از دوکسوزوبسین در سلولهای قلبی مشتق از سلولهای بنیادی جنینی موش دکتر میرمحمد صادقی، دکتر محمود اعتباریدكترمحمد حسين نصر اصفهاني، دكتر حسين بهاروند دکتر فاطمه نادعلی   محبوبه فرخ پور PhD فارماکولوژی 24 ماه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
4
بررسی نقش گلوتامات و گیرنده های mGlu5 در توکسیتی ناشی از MDMA برروی صفات بنیادی جنین موش در آزمایشگاه دکتر میرمحمد صادقی، دكترمحمد حسين نصر اصفهاني دكتر حسين بهاروند، دکتر محمود اعتباری دکتر فاطمه نادعلی   رخساره معمار PhD فارماکولوژی 24 ماه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
5
بررسی بازدهی تکنیکها ی مختلف در انتقال ژن GFP از طریق اسپرم به جنین گاو  دکتر کامران قائدی دكترمحمد حسين نصر اصفهاني،‌ دکتر نور امیر مظفری   شاهین اقبال سعید PhD ژنتیک و اصلاح دام 24 ماه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
6
ایجاد موتاسیون هفدار در ژن پراکسیزومال پروتئین مو.شی ( PeP ) و مطالعه بیان آنها در سلولهای P19   دکتر کامران قائدی دكترمحمد حسين نصر اصفهاني، دکتر کاظم پریور مریم استاد شریف PhD زیست شناسی سلولی و مولکولی 36 ماه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
7
تکوین آزمایشگاهی رویان گاو : مقایسه بین روش هم کشتی سلولهای vero با محیط های کشت اصلاح شده متوالی SOF دكترمحمد حسين نصر اصفهاني دکتر حمید قاسم زاده نوا، پرویز تاجیک اکبر پیرستانی PhD مامایی و بیماریهای تولید مثل دام 12ماه دانشکده تخصصی دام پزشکی
8
اثر BMP4 آنتاگونیستهای آن بر تمایز عصبی سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان دكترمحمد حسين نصر اصفهاني، آقای دکتر مدنی مریم رضایی MSC فیزیولوژی جانوری   دانشگاه اصفهان
9
ساخت وکتورهای بیانی حامل ژن پراکسیزومال پروتئین موش (PeP ) با برچسب GST و Flag دكتر قائدي ، دكتر محمد حسين نصر اصفهاني، دكتر مهران مير اوليايي مليحه نظري جهان تيغ MSC ژنتيك 12 ماه دانشكده علوم دانشگاه اصفهان
10
بررسی آزمایشگاهی میزان بقاء بلاستوسیستهای گاوی پس از انجماد شیبشه ای با دو روش cryotop و cryoloop دکتر حسین صادقی، دكتر محمد حسين نصر اصفهاني دکتر حمید بهرامیان وجیحه عسکری MSC علوم تشریحی 12 ماه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
11
حذف اسپرم های انسانی Fas+  PI_   از طریق لیز سلولی با واسطه کمپلمان دكتر محمد حسين نصر اصفهاني، دکتر روشنک ابوترابی دکتر مینو ادیب، دکتر حمید بهرامیان مریم سلیمانی MSC بافت شناسی 12 ماه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
12
ارتباط بین فراگمنتاسیون DNA لنفوسیت های خون و اسپرم در بیماران نابارورکاندید ICSI یا IVF دكتر محمد حسين نصر اصفهاني دكتر شهناز رضوي، آقای دکتر صباحی سیده زهرا بابازاده MSC بافت شناسی 12 ماه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
13
مقایسه کارایی دو روش DGC  و Zeta جهت جداسازی اسپرم بالغ با DNA سالم و محتوای پروتامین طبیعی با استفاده از فلوسیتومتری دكتر محمد حسين نصر اصفهاني، دكتر شهناز رضوي دكترمحمد مرداني نوش آفرین خواجوی MSC آناتومی 12 ماه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
14
مقایسه فراگمنتاسیون DNA بین افراد بارور و نابارور به روش Sperm chromatin dispersion دكتر محمد حسين نصر اصفهاني، دكتر شهناز رضوي فریناز فتوحی PhD دکترای عمومی 12 ماه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
15
مقایسه کارایی روش Zeta و گرادیان پیور در نتایج ICSI دكتر محمد حسين نصر اصفهاني، دکتر مشتاقیان دكتر شهناز رضوي، مرضیه تولائی مهسا خیراللهی MSC فیزیولوژی جانوری 12 ماه دانشگاه علوم اصفهان
16
تعیین رابطه بین کمبود P و میزان بیان HSPA2 در بیماران وریکوسل قبل و بعد از عمل جراحی دكتر محمد حسين نصر اصفهاني دكتر شهناز رضوي،‌ دکتر مجتبی رضا زاده سیده زهرا میر حسینی کنارسری MSC زیست شناسی- تکوینی جانوری 12 ماه دانشگاه علم و فرهنگ- پژوهشکده رویان
17
رابطه بین بیان رسپتورهای لپتین با تست های عملکرد اسپرم دكتر محمد حسين نصر اصفهاني دكتر شهناز رضوي دکتر زرکش لیلا حاتمی MSC زیست شناسی- تکوینی جانوری 12 ماه دانشگاه علم و فرهنگ- پژوهشکده رویان
18
اثر درمان دمکولسین اووسیت های بالغ شده بر روی پیشرفت تکوین آزمایشگاهی رویان گاو دکتر حامد کرمی شبانکار دكتر محمد حسين نصر اصفهاني زینب خوب بخت MSC فیزیولوژی دام 12 ماه دانشگاه رازی کرمانشاه
19
کلون کردن cDNA  ایزوفرم (Peroxisome Proliferator activated receptor  موش و ساخت پلاسمید بیانی Peroxisome Proliferator activated receptor   در حامل محتوی EGFP و بررسی   دكتر کامران قائدي دكتر محمد حسين نصر اصفهاني، دکتر ابوالقاسم اسماعیلی ثریا قاسمی MSC ژنتیک 14 ماه دانشکده علوم دانشگاه اصفهان
20
بررسی وضعیت بیان ژنهای پراکسیزومی در مقایسه با ژنهای Nanog  و OCT4 در طول تمایز عصبی سلولهای P19 دكتر کامران قائدي دكتر شهناز رضوي، دكتر محمد حسين نصر اصفهاني مرضیه موج بافان MSC زیست شناسی - ژنتیک 12 ماه دانشکده علوم دانشگاه اصفهان
21
بیان ژن pep  و تخلیص پروتئین نوترکیب pep  از E.coli دكتر کامران قائدي، دكتر محمد حسين نصر اصفهاني، دکتر مسعود هوشمند دکتر سید رسول ذاکر لادن یاری MSC زیست شناسی - ژنتیک 14 ماه دانشکده علوم دانشگاه اصفهان
 
توليد پروتئين فاکتور رشد فيبروبلاستي چاپ ارسال به دوست

محققان پژوهشكده «رويان» جهاد دانشگاهي موفق به توليد پروتئين فاکتور رشد فيبروبلاستي انساني به روش «بيان ژن در محيط آزمايشگاهي» شدند.

دكتر حميد گورابي، رييس پژوهشكده رويان در گفت‌وگو با خبرنگار پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: فاکتور رشد فيبروبلاستي يا bFGF، پروتئيني است که در بسياري از فرايندهاي سلولي نظير تقسيم سلولي، تکوين جنين، رگ زايي و بسياري فرايندهاي ديگر نقش دارد. به علاوه، اين پروتئين به عنوان يك فاكتور مهم به محيط کشت سلولهاي بنيادي جنيني انساني اضافه مي شود تا بتوان سلول ها را در حالت بنيادينگي و بدون تمايز حفظ و تکثير کرد.
ادامه مطلب ...
درمان بیماران خارجی در رویان چاپ ارسال به دوست

رييس پژوهشكده «رويان» جهاد دانشگاهي با اشاره به مراجعه بيش از هزار بيمار خارجي به پژوهشكده براي درمان ناباروري از درمان 190 بيمار خارجي در سال جاري در كنار صدها بيمار ايراني در مركز درماني پژوهشكده خبر داد.

به گزارش خبرنگار «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر حميد گورابي كه روز شنبه در جمع خبرنگاران سخن مي‌گفت، خاطرنشان كرد: در زمينه درمان ناباروري در حوزه گرفتن تخمك و انجام IVF و انتقال جنين به بيمار حدود سه هزار مورد پانچر داشته‌ايم كه ميزان موفقيت آن بين 35 تا 40 درصد بوده و نسبت به مراكز مشابه داخلي و خارجي كه رقم 45 درصدي از موفقيت خود را با حذف بيماران بالاي 37 سال و يا حذف بيماري‌هاي با درصد موفقيت پايين از آمار خود را اعلام مي‌كنند، قابل توجه است.
ادامه مطلب ...
تولید موش ترانس ژنیک چاپ ارسال به دوست

محققان پژوهشكده «رويان» جهاد دانشگاهي موفق به توليد موش از سلول‌هاي بنيادي جنيني موش شدند.

دكتر حميد گورابي، رييس پژوهشكده رويان جهاد دانشگاهي با اعلام اين مطلب به خبرنگار پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) خاطرنشان كرد: سلول‌هاي بنيادي جنيني كه از جنين قبل از لانه گزيني شده در رحم به دست مي‌آيند، توانايي تمايز به انواع زيادي از سلول‌هاي ديگر را دارا هستند. از سلول‌هاي بنيادي جنيني موشي نه تنها مي‌توان انواع سلول‌ها نظير سلول‌هاي عصبي، سلول‌هاي مولد انسولين، سلول‌هاي كبدي و غيره را در محيط آزمايشگاهي توليد كرد، بلكه با استفاده از آن مي‌توان يك موش كامل ساخت.
ادامه مطلب ...
درمان بيماري «ويتيليگو» چاپ ارسال به دوست

محققان پژوهشكده «رويان» جهاد دانشگاهي به تكنيك درمان بيماري «ويتيليگو» (لك و پيس) با پيوند اتولوگ(خودي) سلول‌هاي «ملانوسيت» دست يافتند.

دكتر حميد گورابي، رييس پژوهشكده «رويان» جهاد دانشگاهي با اعلام اين مطلب به خبرنگار پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) خاطرنشان كرد: اين روش درماني كه براي نخستين بار در دنيا ارائه شده و مبتني بر جايگزيني سلول‌هاي «ملانوسيت» در مراحل باليني بدون نياز به استفاده از اشعه ماوراي بنفش پس از تزريق سلول است با موفقيت روي تعدادي از مبتلايان به «ويتيليگو» آزمايش شده است و طبق بررسي‌هاي انجام شده، كاملا بي‌خطر بوده و خطر رد پيوند نيز در آن منتفي است.


ادامه مطلب ...
<< شروع < قبل 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 بعد > آخر >>

نتایج 505 - 513 از 533
fa Persian | English en

منوي اصلي

پیوندها