Skip to content

پژوهشگاه رويان

  Home arrow اخبار arrow اخبار arrow سمینار جنین آزمایشگاهی از دیدگاه فقه و حقوق و اخلاق
سمینار جنین آزمایشگاهی از دیدگاه فقه و حقوق و اخلاق چاپ ارسال به دوست

سمینار دو روزه جنین آزمایشگاهی از دیدگاه فقه، حقوق و اخلاق یادواره زنده یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی هشتم و نهم دی ماه امسال در پژوهشگاه رویان برگزار می شود.
مهلت ارسال مقاله برای این سمینار 10 آذرماه اعلام شده است. محورهای مباحث این سمینار عبارتند از:

1- موضوع شناسی
1-1- تبیین ماهیت پزشکی جنین آزمایشگاهی
1-2- کاربردهای درمانی و پژوهشی جنین آزمایشگاهی
1-3- انجماد جنین آزمایشگاهی

2- جنین آزمایشگاهی از دیدگاه حقوق بشر
2-1- حق حیات جنین آزمایشگاهی
2-2- حقوق اجتماعی و اقتصادی جنین آزمایشگاهی
2-3- حکم تکلیفی استفاده از جنین آزمایشگاهی در پژوهش

3- جنین آزمایشگاهی از دیدگاه حقوق اشخاص
3-1- شخصیت و اهلیت جنین آزمایشگاهی
3-2- ولایت قانونی بر جنین آزمایشگاهی

4- جنین آزمایشگاهی از دیدگاه حقوق اموال
4-1- مالیت جنین آزمایشگاهی
4-2- مالکیت جنین آزمایشگاهی
4-3- جنین آزمایشگاهی مجهول المالک
4-4- اعراض از جنین آزمایشگاهی
4-5- ارث و وصیت نسبت به جنین آزمایشگاهی

5- جنین آزمایشگاهی از دیدگاه حقوق قراردادها
5-1- قابلیت انعقاد عقود معوض در خصوص جنین آزمایشگاهی
5-2- هبه، اهداء و واگذاری جنین آزمایشگاهی
5-3- میزان آزادی اراده در تعیین آثار قراردادهای راجع به جنین آزمایشگاهی

6- جنین آزمایشگاهی از دیدگاه حقوق مسئولیت مدنی
6-1- مسئولیت مدنی گروه درمانی نسبت به جنین آزمایشگاهی
6-2- مسئولیت مدنی اشخاص ثالث نسبت به جنین آزمایشگاهی
6-3- تاثیر شروط قرارداد در تغییر مسئولیت مدنی نسبت به جنین آزمایشگاهی
6-4- دیه جنین آزمایشگاهی

7- جنین آزمایشگاهی از دیدگاه حقوق کیفری
7-1- اتلاف جنین آزمایشگاهی: سقط جنین یا تخریب اموال؟
7-2- ماهیت جرائم ارتکابی نسبت به جنین آزمایشگاهی پس از دمیده شدن روح در بدن

8- جنین آزمایشگاهی از دیدگاه احکام تکلیفی فقه اسلامی
8-1- تعیین حلیت و حرمت روشهای تشکیل جنین آزمایشگاهی
8-2- تعیین میزان جواز تصرف در جنین آزمایشگاهی (به منظور تعیین
جنس و یا انجام سایر تغییرات)

9- جنین آزمایشگاهی از دیدگاه اخلاق
9-1- کرامت انسانی و جنین آزمایشگاهی
9-2- اخلاق زیستی و جنین آزمایشگاهی

10- جنین آزمایشگاهی از دیدگاه مطالعات تطبیقی
10-1- جنین آزمایشگاهی از دیدگاه مطالعات تطبیقی ادیان
10-2- جنین آزمایشگاهی از دیدگاه حقوق تطبیقی

برای ارسال مقاله از ایمیل استفاده کنید.
fبرای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.


fa Persian | English en

منوي اصلي