Skip to content

پژوهشگاه رويان

  Home arrow پژوهش arrow پژوهش‌هاي منتشر شده arrow پژوهش‌هاي منتشر شده arrow استفاده از هیدروکورتیزول برای تمایز سلول‌های اندودرم
استفاده از هیدروکورتیزول برای تمایز سلول‌های اندودرم چاپ ارسال به دوست

استفاده از هیدروکورتیزول برای تمایز سلول‌های اندودرم به سلول‌های اپی‌تلیال آلوئولار ریه

تولید سلول‌های اپیتلیال آلوئول‌های ریه (به حفرات حباب مانندی که در انتهای مجاری ریوی قرار گرفته‌اند، آلوئول گفته می‌شود) از سلول‌های بنیادی پرتوان می‌تواند برای بررسی تکوین ریه، استفاده در پزشکی بازساختی و مدل‌سازی برای بیماری‌های ریه مفید باشد. ایجاد یک روش تمایزی تعریف شده و مقیاس پذیر گامی برای رسیدن به این هدف است. به منظور یافتن راهی برای تمایز سلول‌های اندودرم (جنین پستانداران دارای سه لایه است، داخلی‌ترین لایه که مسئول ایجاد ریه و دستگاه گوارش است اندودرم نامیده می‌شود) حاصل از سلول‌های بنیادی پرتوان موش به سلول‌های اپیتلیال نوع دو آلوئول‌های ریه با استفاده از کوچک مولکول‌ها، دکتر مخبر دزفولی، دکتر صادقیان، دکتر تهمتنی، دکتر بهاروند و همکارانشان در پژوهشگاه رویان و دانشگاه تهران، پژوهشی را طراحی کردند که طی آن، سلول‌های بنیادی پرتوان موش نخست به اندودرم قطعی و سپس به سلول‌های اپیتلیال نوع دو آلوئول‌های ریه تمایز داده می‌شدند. در این روش، ابتدا سلول‌های بنیادی به مدت 6 روز در معرض یک کوچک مولکول با نام IDE2 قرار می گرفتند تا به اندودرم تمایز یابند. سپس سلول‌های حاصل به سه گروه تقسیم شدند، یک گروه برای 9 روز در معرض یک عامل رشد به نام FGF2 قرار گرفت، گروه دوم به همان مدت در معرض هیدروکورتیزون قرار گرفت و گروه سوم در زمان مشابه در محیط به دست آمده از سلول‌های سرطانی ریه کشت داده شد. همچنین اثر ترکیب مواد فوق نیز در تمایز سلول‌های اندودرم به سلول‌های آلوئولار ریه بررسی شد. نتایج این پژوهش که در مجله بین‌المللی یاخته (Cell Journal) به چاپ رسیده است، نشان داد، هر دو گروهی که به وسیله FGF2 و هیدوکورتیزول القا شده بودند (به تنهایی یا در کنار هم) به سلول‌های آلوئولار ریه تمایز یافتند؛ اما بهترین نتایج از گروهی به دست آمد که هر سه القا کننده (FGF2 و هیدروکورتیزول و محیط حاصل از سلول های سرطانی) به آن اضافه شده بود.
نتایج این پژوهش نشان داد، می توان از هیدروکورتیزول برای تمایز سلول‌های اندودرمی به سوی سلول های آلوئولار ریه استفاده کرد.

fa Persian | English en

منوي اصلي