Skip to content

پژوهشگاه رويان

  Home arrow پژوهش arrow پژوهش‌هاي منتشر شده arrow پژوهش‌هاي منتشر شده arrow بررسی کروماتین اسپرم در مردان نابارور مبتلا به گلوبوزو
بررسی کروماتین اسپرم در مردان نابارور مبتلا به گلوبوزو چاپ ارسال به دوست

بررسی کروماتین اسپرم در مردان نابارور مبتلا به گلوبوزواسپرمی

گلوبوزواسپرمی یک ناهنجاری مورفولوژیکی شدید اسپرم در مردان است که در آن اسپرم‌‌‌‌‌ها سر کروی شکل دارند و یا فاقد آکروزوم (کیسه‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌ای محتوی آنزیم که در ناحیه قدامی سر اسپرم قرار دارد) یا کمبود آن هستند. در مردان مبتلا، سطح بالایی از آسیب به ماده ژنتیکی و بسته‌بندی غیر طبیعی آن گزارش شده است. این نقایص به عنوان علل اصلی ناباروری درمبتلایان در نظر گرفته می‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌شود. به منظور بررسی ساختار کروماتین اسپرم در مردان  نابارور مبتلا به گلوبوزواسپرمی، دکتر نصر اصفهانی، دکتر مرضیه تولایی، نسیم اسکندری و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، به بررسی نظام‌‌‌‌‌مند 77 مقاله در خصوص کمبود پروتامین، آسیب به ماده ژنتیکی و آنوپلوئیدی در این افراد که بین سال‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌های 1971 تا 2017 منتشر شده بود، پرداختند.
یافته‌‌‌‌‌های حاصل از جمع بندی این داده‌‌‌‌‌ها که در قالب یک مقاله مروری در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک به چاپ رسیده است، نشان داد، متوسط آسیب ماده ژنتیکی و نقص پروتامین به طور معناداری در اسپرم مردان نابارور مبتلا به گلوبوزواسپرمی در مقایسه با مردان بارور بالاتر است. با این وجود نتایج متناقضی در رابطه با آنوپلوئیدی کروموزومی اسپرم در مبتلایان به گلوبوزواسپرمی در بین مطالعات وجود داشت.
در مردان نابارور مبتلا به گلوبوزواسپرمی علاوه بر تشکیل غیرطبیعی آکروزوم که مهمترین علت ناکارامدی اسپرم در لقاح است، میزان بالای آسیب ماده ژنتیکی و مشکلات بسته‌بندی کروماتین نیز در ناباروری موثر است؛ به همین دلیل تجویز آنتی‌اکسیدان پیش از استفاده از روش درمانی تزریق اسپرم در سیتوپلاسم تخمک، برای کاهش آسیب کروماتین و افزایش شانس موفقیت در درمان پیشنهاد می‌‌‌‌‌شود.

fa Persian | English en

منوي اصلي