Skip to content

پژوهشگاه رويان

  Home arrow پژوهش arrow پژوهش‌هاي منتشر شده arrow پژوهش‌هاي منتشر شده arrow تمایز سلول‌‌‌‌‌های بنیادی جنینی و بازبرنامه‌ریزی ف
تمایز سلول‌‌‌‌‌های بنیادی جنینی و بازبرنامه‌ریزی ف چاپ ارسال به دوست

تمایز سلول‌‌‌‌‌های بنیادی جنینی و بازبرنامه‌ریزی فیبروبلاست‌‌‌‌‌های موشی به سلول‌‌‌‌‌های رده کلیوی

نارسایی‌‌‌‌‌های کلیوی از بیماری‌‌‌‌‌هایی است که علاوه بر تحمیل رنج و هزینه بسیار به مبتلایان، می‌‌‌‌‌‌تواند حیات آنها را نیز به مخاطره بیاندازد. گام‌‌‌‌‌هایی برای سلول‌درمانی بیماران کلیوی برداشته شده است، اما همچنان مسیری طولانی تا رسیدن به درمان قطعی این بیماران باقی‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌مانده است. به منظور تولید سلول‌‌‌‌‌های اپی‌‌‌‌‌تلیال کلیه، زهره منصوری مقدم، دکتر مهدی توتونچی، دکتر رضا مقدسعلی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، در گام اول از محیط کشتی حاوی ریزمولکول‌‌‌‌‌ها و عوامل رشد برای تمایز سلول‌‌‌‌‌های بنیادی جنینی به سلول‌‌‌‌‌های مزودرم حد واسط و سپس سلول‌‌‌‌‌های اپی‌‌‌‌‌تلیال کلیه استفاده کردند.
در مرحله بعد، به منظور تولید سلول‌‌‌‌‌های اپی‌‌‌‌‌تلیال کلیه به روش بازبرنامه‌ریزی از سلول‌‌‌‌‌های فیبروبلاست موش، ابتدا با استفاده از ژن‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌های القا‌کننده پرتوانی، فیبروبلاست‌‌‌‌‌ها به واسطه‌‌‌‌‌های ناپایدار تبدیل شدند، سپس سلول‌‌‌‌‌های ناپایدار حاصل در معرض ریزمولکول‌‌‌‌‌های مناسب قرار گرفته، به سلول‌‌‌‌‌های مزودرمی حد واسط تبدیل شدند.
نتایج این پژوهش که در مجله بین‌‌‌‌‌المللیExperimental Cell Research  به چاپ رسیده است، نشان داد، بیان برون‌‌‌‌‌زاد عوامل پرتوانی به مدت چهار روز برای ایجاد سلول‌‌‌‌‌های بازبرنامه ریزی مناسب است. بررسی‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌های آزمایشگاهی ایجاد سلول‌‌‌‌‌های مزودرمی حد واسط از سلول‌‌‌‌‌های فیبرو بلاستی را تأیید کرد.
این مطالعه روشی برای تمایز سلول‌‌‌‌‌های بنیادی جنینی موش به سلول‌‌‌‌‌های اپی‌‌‌‌‌تلیالی کلیه و در ادامه تبدیل سلول‌‌‌‌‌های فیبروبلاستی به مزودرم حد واسط ارائه کرد.

fa Persian | English en

منوي اصلي