Skip to content

پژوهشگاه رويان

  Home arrow پژوهش arrow پژوهش‌هاي منتشر شده arrow پژوهش‌هاي منتشر شده arrow اثر β‐defensin1 بر توان تحرک و زنده‌‌‌ ‌‌‌‌‌مانی اسپرم
اثر β‐defensin1 بر توان تحرک و زنده‌‌‌ ‌‌‌‌‌مانی اسپرم چاپ ارسال به دوست

اثر β‐defensin1 بر توان تحرک و زنده‌‌‌ ‌‌‌‌‌مانی اسپرم

کاهش تحرک اسپرم و به دنبال آن کاهش امکان ظرفیت‌‌‌ ‌‌‌‌‌یابی و واکنش آکروزومی به عنوان یکی از علل متداول ناباروری در مردان شناخته می‌‌‌‌شود. خانواده β‐defensin گروهی از پروتئین‌‌‌‌های ترشحی شناخته شده با فعالیت ضد میکروبی هستند که به روند بلوغ اسپرم در اپیدیدیم کمک می‌‌‌‌کنند، زمانی که اسپرم توان حرکتی خود را به دست می‌‌‌‌آورد. یکی از اعضاء این خانواده β‐defensin1 است که در مایع منی و اسپرم یافت می‌شود. طی پژوهشی دکتر نصر اصفهانی، ریحانه خیام‌‌‌ ‌‌‌‌‌عابد، دکتر تولایی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان با هدف افزایش قدرت حرکت و زنده مانی، 59 نمونه اسپرم را به مدت 1، 2 یا 3 روز در حضور پنج درصد دی اکسید کربن و در دمای 37 درجه سانتیگراد در معرض β‐defensin1 قرار دادند. سپس آزمایش‌های نمونه اسپرم مانند غلظت اسپرم، تحرک، زنده‌مانی و شکل ظاهری طبق دستورالعمل‌‌‌‌های بین‌‌‌‌المللی انجام گرفت.
نتایج این پژوهش که در نشریه بین‌‌‌‌المللی Andrologia به چاپ رسیده است، نشان داد، در نمونه‌‌‌‌های اسپرمی که در معرض β‐defensin1 بودند به شکل معنی‌‌‌ ‌‌‌‌‌داری میزان زنده‌‌‌‌مانی و تحرک بیشتر از اسپرم‌‌‌ ‌‌‌‌‌هایی بود که در محیط فاقد آن کشت داده شدند.
یافته‌‌‌‌های این پژوهش نشان داد β‐defensin1 به عنوان پروتئینی با فعالیت ضد میکروبی می‌‌‌ ‌‌‌‌‌تواند قدرت تحرک و زنده‌‌‌‌مانی اسپرم را در محیط آزمایشگاهی حفظ کند.

fa Persian | English en

منوي اصلي